Som en del sitt arbete för Amnesty International driver Hallandsdistriktet  Byring & Bråte, Amnestys second-handbutik i Halmstad. Byring har inga anställda, allt arbete utförs ideellt. De låga hyresomkostnaderna och allt volontärarbete m.m bidrar till att drygt 3/4 av omsättningen kan gå direkt till Amnestys arbete för mänskliga rättigheter.

Amnesty Hallands Antikvariat är en del av Byring & Bråte och verkar i samma lokaler. Böcker säljs dels i butiken och dels via den här sidan.

Gillar du att arbeta tillsammans med engagerade människor och stödjer Amnestys arbete för mänskliga rättigheter? Välkommen som medarbetare på Byring & Bråte!
Kontakta info@byringochbrate.se eller 035-125444
Amnesty International består av 3 Miljoner människor som kämpar för att de mänskliga rättigheterna skall gälla alla, alltid.